Tréninkové dny:                                                                   – úterý, středa (pouze děti do 85 ccm),  čtvrtek,  sobota

Tréninkový čas – úterý:                                                        – 9.00 – 19.00  

Tréninkový čas – středa (pouze děti do 85 cm3):             – 9.00 – 19.00  

Tréninkový čas – čtvrtek:                                                     – 9.00 – 19.00 

Tréninkový čas – sobota:                                                      – 9.00 – 19.00  

Dodržujte časový harmonogram!


Poplatek za trénink:    – od 85cm3 – 300 kč

                                           –  50 cm3, 65 cm3 – ZDARMA 

                                            – čtyřkolky jsou na trati zakázány!

Poplatek za trénink se hradí předem vhozením obálky s nadepsaným startovním číslem motocyklu a vloženými penězi do kasy u cílové věže! Obálky na peníze jsou u kasy k dispozici.

V letních měsících  je někdy nutné předčasně trénink ukončit kvůli velkému množství prachu, který letí směrem na vesnici. Proto si vyhrazujeme právo trénink kdykoliv ukončit!

Trénink jezdců není organizován a probíhá na vlastní nebezpečí. 

Celý prostor AMK Karlín je monitorován kamerovým systémem!

Pravidla tréninku:

  • Každý je povinen dbát zvýšené pozornosti, předvídat a předcházet možným hrozícím nebezpečím.
  • V lokalitě motokrosové trati je především zakázáno:

                  Pohyb chodců po tréninkové motokrosové trati a v její blízkosti (na vlastní nebezpečí).

                  Ohrožovat zdraví a život svůj i všech ostatních osob v lokalitě.

  • Tréninková dráha není veřejnou komunikací a na jízdu po dráze se nevztahuje zákonné ani smluvní pojištění odpovědnosti za škodu / havarijní pojištění.
  • Před zahájením tréninku je každý povinen se seznámit s charakterem a vlastnostmi tréninkové tratě.
  • „Automotoklub Karlín“ nenese jakoukoli odpovědnost za škody na zdraví či  majetku z důvodu pohybu osob v lokalitě.
  • Každý je povinen přizpůsobit jízdu po tréninkové dráze a její rychlost svým schopnostem, stavu motocyklu, stavu tréninkové dráhy, aktuálním klimatickým podmínkám a ostatním účastníkům tréninku, jakož i dalším osobám.
  • Každý plně odpovídá za škody jím způsobené.