Tréninky

Tréninkové dny:                                        – úterý,  čtvrtek,  sobota

Tréninkový čas (úterý, čtvrtek):            – 14.00-19.00  (prosíme, dodržujte časový harmonogram)

Tréninkový čas – soboty:                         – 12.00 – 19.00  (prosíme, dodržujte časový harmonogram)

Tréninkový čas – Děti(85, 65, 50cm3):                 Po telefonické domluvě možnost trénink kdykoliv 

Poplatek za trénink:    – od 125cm3 – 200kč

                                           –  85cm3, 65cm3, 50cm3 – ZDARMA 

                                            

 

Důležité! – V letních měsících  je někdy nutné předčasně trénink ukončit kvůli velkému množství prachu, který letí směrem na vesnici. 

Trénink jezdců není organizován a probíhá na vlastní nebezpečí. 

 

 

Pravidla tréninku:

  • Každý je povinen dbát zvýšené pozornosti, předvídat a předcházet možným hrozícím nebezpečím.
  • V lokalitě motokrosové trati je především zakázáno:

                  Pohyb chodců po tréninkové motokrosové trati a v její blízkosti (na vlastní nebezpečí).

                  Ohrožovat zdraví a život svůj i všech ostatních osob v lokalitě.

  • Tréninková dráha není veřejnou komunikací a na jízdu po dráze se nevztahuje zákonné ani smluvní pojištění odpovědnosti za škodu / havarijní pojištění.
  • Před zahájením tréninku je každý povinen se seznámit s charakterem a vlastnostmi tréninkové tratě.
  • „Automotoklub Karlín“ nenese jakoukoli odpovědnost za škody na zdraví či  majetku z důvodu pohybu osob v lokalitě.
  • Každý je povinen přizpůsobit jízdu po tréninkové dráze a její rychlost svým schopnostem, stavu motocyklu, stavu tréninkové dráhy, aktuálním klimatickým podmínkám a ostatním účastníkům tréninku, jakož i dalším osobám.
  • Každý plně odpovídá za škody jím způsobené.

 

 

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich